Wat is de werkkostenregeling?

Geplaatst op

U heeft als werkgever met de werkkostenregeling (WKR) 2024 de mogelijkheid onbelaste vergoedingen aan personeel te verstrekken. De vrije ruimte WKR 2024 is onder meer geschikt om zaken te geven aan medewerkers, die daar in de privésituatie voordeel van hebben. Een voorbeeld hiervan is het schenken van een kerstpakket of beschikbaar stellen van een abonnement op een sportschool. Wilt u meer weten over de WKR 2024? Maak bij Accountantskantoor Hoff een afspraak voor een vrijblijvend adviesgesprek over de WKR regeling 2024.

Gerichte vrijstelling

Er zijn een aantal situaties die voor een gerichte vrijstelling in aanmerking komen en geen invloed hebben op de vrije ruimte WKR 2024. De vergoedingen zijn op basis van de gerichte vrijstelling onbelast. Het is wel belangrijk om aan de voorwaarden te voldoen om van gerichte vrijstelling gebruik te maken. U dient bijvoorbeeld als werkgever vooraf al de betreffende vergoeding of te geven zaken aan te wijzen. Laat u dit na, dan is het niet mogelijk om van deze regeling gebruik te maken.

Om aan de voorwaarde te voldoen, hoeft u alleen aannemelijk te maken dat u de betreffende zaken of vergoedingen vooraf heeft aangewezen. De onderstaande situaties bieden onder andere de gelegenheid om van de gerichte vrijstelling in het kader van de werkkostenregeling 2024 gebruik te maken.

 • openbaar vervoer abonnementen
 • reiskostenvergoeding tot € 0,23 per km
 • verhuiskosten in verband met werk
 • maaltijdvergoeding bij overwerk
 • kostenvergoeding voor verklaring omtrent gedrag (VOG)
 • vakliteratuur
 • studiekosten

Nihilwaarderingen

Een nihilwaardering heeft betrekking op specifieke voorzieningen op de werklocatie en hebben geen invloed op de vrije ruimte. Het betreft hier uitsluitend verstrekkingen die u in natura ter beschikking stelt. Vergoedingen in geld vallen hier dus niet onder. Diverse kosten komen in aanmerking voor nihilwaardering, waaronder:

 • Werkkleding die u als werkgever beschikbaar stelt en die voldoet aan bepaalde voorwaarden
 • Koffie en thee op de werklocatie
 • Sportruimte op de werkplek
 • Inrichting werkplek
 • Gereedschappen op werkplek
 • Mobiele telefoon (minimaal 10% zakelijk gebruik)
 • Laptop op de werkplek (minimaal 90% zakelijk gebruik)
 • Arbovoorzieningen op arbeidslocatie

Wat valt er binnen de vrije ruimte?

De vrije ruimte van de werkkostenregeling 2024 is gebonden aan een percentage tot een maximaal bedrag aan loonsom. Binnen deze vrije ruimte is het mogelijk om onbelaste vergoedingen te geven aan werknemers van uw bedrijf. In 2024 is het percentage vastgesteld op 1,92% tot een maximale loonsom van € 400.000 en 1,18% voor het restant van de loonsom. Indien u met het verstrekken van onbelaste vergoedingen boven de maximale grens uitkomt, dient de werkgever daarover belasting te betalen. Het eindheffingspercentage is 80% dat berekend wordt over het extra bedrag. Binnen de vrije ruimte geldt de gebruikelijkheidstoets over het soort besteding die hieronder gebracht kan worden.

Noodzakelijkheidscriterium

De werkkostenregeling 2024 is vrij duidelijk, waarbij er geen sprake is van belastbaar loon op het moment dat voldaan wordt aan het noodzakelijkheidscriterium. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om een bepaalde functie uit te voeren zonder gebruik te maken van een laptop of bepaalde gereedschappen. In dat geval valt de laptop of de gereedschappen onder een gerichte vrijstelling

Heeft u nog vragen over de WKR regeling?

De werkkostenregeling 2024 biedt vrije ruimte en kent gerichte vrijstellingen voor vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Mocht u nog vragen hebben over de WKR regeling 2024 of over de vrije ruimte? Neem dan gerust contact met ons op. Onze deskundige accountants gaan graag met u in gesprek om de fiscale situatie van uw bedrijf te optimaliseren..

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Maak nu een afspraak voor een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek met één van onze adviseurs of accountants in Hoorn.