Wat is due diligence?

Geplaatst op

Due diligence heeft betrekking op het verschaffen van informatie in het kader van een bedrijfsovername of controleren van de betrouwbaarheid van de financiële administratie. Een due diligence onderzoek wijst uit wat de risico’s zijn op het gebied van financiële, economische, fiscale en juridische zaken. Bent u met een bedrijfsovername bezig, dan is het belangrijk dit onderzoek met uitgebreide analyses te laten uitvoeren. U voorkomt daarmee tijdens de overname of achteraf onaangename verrassingen. Neem voor een vrijblijvend adviesgesprek over het uitvoeren van een due diligence onderzoek contact op met Accountantskantoor Hoff in Hoorn.

Hoe werkt due diligence?

Due diligence bestaat uit een uitgebreid onderzoek en geeft een compleet overzicht weer van alle belangrijke data met informatie over de financiële situatie en juridische stand van zaken. Dit met als doel om een actueel en juist beeld te krijgen van het bedrijf. Het is in meerdere opzichten nuttig om dit onderzoek te laten uitvoeren. Bijvoorbeeld om de risico’s, maar ook de kansen die de overname van het bedrijf biedt, in beeld te brengen. De analyse dient tevens als controlemiddel op de gegevens die door het bedrijf zelf zijn aangeboden.

De juistheid van aangeleverde bedrijfsgegevens is vast te stellen aan de hand van een due diligence onderzoek. Het is bovendien eveneens mogelijk om verder te kijken naar andere zaken. Bijvoorbeeld met betrekking tot juridische aspecten op het gebied van intellectueel eigendom. Het onderzoek biedt u zekerheid en voorkomt dat er bijvoorbeeld schulden voor u verborgen blijven of andere verrassingen, zoals lopende procedures bij de rechtbank.

U vermijdt met het laten uitvoeren van een due diligence onderzoek verschillende risico’s, zoals onder meer:

Due diligence onderzoek

Bij een due diligence onderzoek spelen de cijfers van het bedrijf een grote rol. Accountantskantoor Hoff houdt zich zowel bezig met fiscale en financiële zaken als met het verstrekken van bedrijfsadviezen. Onze accountant voert het due diligence onderzoek op een professionele en zorgvuldige wijze uit.

Tijdens het onderzoek beoordeelt onze accountant de financiële gegevens van het bedrijf. Dit onderzoek is breed georiënteerd. Er vindt bijvoorbeeld onder meer een analyse plaats van financieringen, bankgaranties, hypotheek- en pandrechten, schuldbewijzen en van de jaarrekening. De financiële informatie laat zien in welke mate het bedrijf als financieel gezond te beoordelen is. Verder vindt er tijdens het due diligence onderzoek een beoordeling plaats van de fiscale situatie. Hierbij valt er onder meer te denken aan het controleren van de fiscale zaken in relatie tot de Belastingdienst. Deze controle wijst uit of er bijvoorbeeld sprake is van door de Belastingdienst opgelegde boetes of dat er sprake is van naheffingen of risico’s.

Naast het onderzoek naar de financiële en fiscale situatie geldt dat een juridische analyse een belangrijke onderdeel vormt van due diligence onderzoek. Het is in het kader van een soepele bedrijfsovername dan ook belangrijk om al in een vroeg stadium een compleet due diligence onderzoek te laten uitvoeren. De juridische aspecten hebben onder meer betrekking op onderwerpen als het intellectueel eigendom, maar ook op de geldigheid van vergunningen.

Meer weten over due diligence?

Due diligence is belangrijk om te voorkomen dat u na een bedrijfsovername geconfronteerd wordt met zaken die u niet wist, maar wel had kunnen weten. Het is daarom aan te raden om in voorkomende situaties een due diligence onderzoek te laten uitvoeren. Dit is extra belangrijk om u daarmee bewust te maken van de mogelijke impact op uw bedrijfsvoering. Neem voor een vrijblijvend advies gesprek over due diligence contact met ons op.

Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen? Maak nu een afspraak voor een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek met één van onze adviseurs of accountants in Hoorn.