Willekeurige afschrijving 2023

Bent u van plan in 2023 in een nieuw bedrijfsmiddel te investeren? Maak dan gebruik van willekeurige afschrijving in 2023 op basis van de eenmalige regeling. Naast de standaard willekeurige afschrijving die van toepassing is op milieu bedrijfsmiddelen is er dit jaar een extra eenmalige regeling van toepassing. Als u aan de voorwaarden voldoet, is versneld afschrijven in 2023 mogelijk. Dit betekent in de praktijk dat 50% van de kosten van aanschaf of voortbrenging op te voeren is als willekeurige afschrijving. U profiteert in deze situatie van een liquiditeitsvoordeel.

Willekeurig afschrijven in 2023

De eenmalige regeling over willekeurig afschrijven in 2023 is ontwikkeld om zowel het ondernemerschap als de economische ontwikkeling te stimuleren. Er is door deze regeling sprake van een uitbreiding van willekeurige afschrijving voor iedere investering. Overigens is er een aantal bedrijfsmiddelen expliciet uitgesloten van deze regeling. Een voorwaarde is om in elk geval in 2023 de aanschaf te doen van een bedrijfsmiddel of dat er sprake is van het maken van voortbrengingskosten. U heeft dan dit jaar eenmalig de mogelijkheid tot 50% versneld af te schrijven. Het restant van de kosten dient vervolgens weer aan de hand van de reguliere regels te worden afgeschreven. Schaft u een bedrijfsmiddel aan dat u pas later in gebruik gaat nemen? De versnelde afschrijving in 2023 is mogelijk als u het bedrijfsmiddel uiterlijk voor 1 januari 2026 in gebruik neemt.

Voorbeeld versnelde willekeurige afschrijving

U schaft in oktober 2023 een nieuwe machine aan voor een bedrag van € 100.000,-. De levensduur bedraagt vijf jaar en de restwaarde is € 10.000,-. In een periode van 5 jaar schrijft u normaal gesproken € 18.000,- per jaar af. De nieuwe regeling maakt het eenmalig mogelijk om voor een versnelde afschrijving te kiezen. U splitst daarvoor de investering op in twee delen van elk € 45.000,-. De standaard afschrijving vindt op een van de delen plaats en op het andere deel mag u de eenmalige regeling toepassen met een afschrijving van € 45.000,- in één keer. Dit ziet er als volgt uit:

Deel 1

Afschrijving volgens standaardregels: € 45.000,- in 5 jaar = € 9.000,- per jaar

Deel 2

Eenmalige versnelde afschrijving in 2023: € 45.000,- in 2023

Totale afschrijving in 2023: € 54.000,-

Liquiditeitsvoordeel

Het is op basis van het willekeurig afschrijven in 2023 dus mogelijk om een extra groot afschrijvingsbedrag in mindering te brengen op de winst. Er ontstaat hierdoor een liquiditeitsvoordeel. De hoogte van dit voordeel is afhankelijk van het van toepassing zijnde belastingtarief. Overigens bestaat ook nog de mogelijkheid dat u van progressievoordeel profiteert. Dit is bijvoorbeeld het geval als u door het toepassen van de eenmalige regeling niet onder het hoge vennootschapsbelastingtarief van 25,8% valt.

Uitzonderingen willekeurige afschrijving in 2023

Er zijn een aantal bedrijfsmiddelen die niet voor de eenmalige willekeurige afschrijving in 2023 in aanmerking komen. Het gaat hier onder meer om de aanschaf van gebouwen net als om bedrijfsmiddelen die vooral zijn bestemd voor verhuur. Ook een investering in personenauto's die niet voor beroepsvervoer bestemd zijn, vallen buiten deze regeling.

Het is wel mogelijk om een auto zonder CO2-uitstoot voor willekeurige afschrijving in aanmerking te laten komen. Schepen en vliegtuigen vallen buiten de regeling net als een investering in motoren of bromfietsen. Investeringen in immateriële activa komen evenmin voor de versnelde afschrijving in aanmerking en dit geldt ook voor dieren net als voor bedrijfsmiddelen waarop via een andere regeling al willekeurig op wordt afgeschreven.

  • gebouwen
  • schepen, vliegtuigen, bromfietsen en motoren
  • personenauto's die niet voor beroepsvervoer zijn bestemd
  • immateriële activa (vergunningen en goodwill)
  • dieren
  • bedrijfsmiddelen die vooral voor verhuur zijn bestemd
  • bruggen, viaducten, duikers en tunnels en andere voor het openbaar verkeerde openstaande paden en wegen
  • bedrijfsmiddelen die al op basis van een andere regeling willekeurig worden afgeschreven

Verschil in fiscale en commerciële boekwaarde

Het is goed om te weten dat bij de eenmalige willekeurige afschrijving in 2023 er een verschil ontstaat tussen de fiscale en commerciële boekwaarde. Dit verschil is tijdelijk, maar het is wel nodig om in de jaarrekening een belastinglatentie op te nemen.

Wilt u investeren in nieuwe bedrijfsmiddelen en profiteren van de eenmalige regeling willekeurige afschrijving in 2023? Neem voor meer informatie of vragen contact op met ons accountantskantoor of maak direct een afspraak voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met een van onze ervaren accountants en belastingadviseurs via 0229 280 090 of viainfo@hoffaccountants.nl.