Verschil boekhouder en accountant

Vaak bestaat er nog onduidelijkheid over het exacte verschil tussen een boekhouder en een accountant. Hoewel er enkele overeenkomsten zijn, verschillen de twee vakgebieden sterk van elkaar. Accountantskantoor Hoff licht deze verschillen graag toe.

Het verschil tussen een boekhouder en accountant

Aan de vergelijking tussen een boekhouder en accountant zitten grote verschillen gebonden. Op de grootste verschillen zoomen we verder in:

Het opleidingsniveau

Het eerste grote verschil tussen een boekhouder en een accountant is het opleidingsniveau. Iedereen is, ongeacht de genoten opleiding, vrij om zichzelf boekhouder te noemen. Dit komt omdat het een vrij beroep is. Wel zijn er verschillende opleidingen tot boekhouder, van mbo-niveau tot hbo-niveau bachelor.

Om accountant te worden, dient een hbo- of wo-opleiding Accountancy te zijn afgerond. Er zijn schakelprogramma’s beschikbaar voor mensen in het bezit van een Bacheloropleiding of WO-opleiding. Zij kunnen via het schakelprogramma “Post HBO AA Accountancy” de AA-titel behalen. Daarnaast dient de professional de 3-jarige praktijkopleiding af te ronden via het geïntegreerd eindexamen voordat hij of zij zich kan inschrijven in het accountantsregister en de beschermde titel Accountant mag gebruiken.

Het accountantsregister

Iedere accountant in Nederland dient ingeschreven te staan in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie voor Accountants (NBA). Het accountantsberoep is in Nederland namelijk wettelijk geregeld. De NBA is in het leven geroepen om de kwaliteit van accountants te waarborgen. Zo dient iedere accountant te voldoen aan de eisen die de NBA onder andere op grond van de Wet op het accountantsberoep stelt:

  • Verplichte permanente educatie
  • Toetsing van het accountantskantoor
  • Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering
  • Het aanstellen van een waarnemer
  • Waarborging van de door de NBA opgestelde gedrags- en beroepsregels

De opgestelde gedrags- en beroepsregels omvatten de volgende fundamentele beginselen: professionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid, en vertrouwelijkheid. Deze regels zijn opgesteld met het doel om de belangen van de klant en de kwaliteit van de accountant te verzekeren.

De genoemde eisen die gesteld worden aan het uitoefenen van het beroep accountant, gelden niet voor boekhouders. Als u in zee gaat met een accountant, bent u dus verzekerd van kwaliteit en een adviseur die u kunt vertrouwen.

Een accountant is uw adviseur

Een accountant doet veel meer dan verwerking van financiële administratie. Een accountant is er om u te adviseren, maar ook om te fungeren als sparringpartner bij allerlei complexe vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan bedrijfsopvolging, fusies, overnames en financieringen.

Accountant of boekhouder?

Past een accountant beter bij uw organisatie, of juist een boekhouder? Dit is geheel afhankelijk van uw organisatie en uw wensen. Een boekhouder is geschikter voor zzp’ers en kleine bedrijven, terwijl accountants geschikt zijn voor grotere organisaties. Sommige organisaties zijn zelfs verplicht om in zee te gaan met een accountant. Dit is van toepassing wanneer aan tenminste twee van de drie onderstaande criteria wordt voldaan:

  • 12 miljoen euro of meer netto-omzet
  • Een balanstotaal van 6 miljoen euro of meer
  • 50 werknemers of meer

Diensten van Accountantskantoor Hoff

Bij Accountantskantoor Hoff kunt u terecht voor een wijde variëteit aan diensten:

Contact met Accountantskantoor Hoff

Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden die we als accountantskantoor in Hoorn bieden? Bel ons of vul ons contactformulier in voor een vrijblijvend adviesgesprek.