Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

Voordeel investeringsaftrek voor samenwerkingsverbanden?

Als uw samenwerkingsverband (maatschap, VOF, man/vrouwfirma) de afgelopen jaren heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen, dan had u in uw aangifte inkomstenbelasting waarschijnlijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Door een beslissing van de Hoge Raad heeft u alsnog recht op een hogere aftrek. De Hoge Raad bevestigde onlangs deze beslissing van het gerechtshof.

Check uw recht op de kleinschaligheidsaftrek

Accountantskantoor Hoff beoordeelt of u recht heeft op een hogere aftrek KIA. Dit is waarschijnlijk het geval als de totale (buitenvennootschappelijke) investeringen van uw samenwerkingsverband per jaar tussen ongeveer € 55.000,- en € 313.000,- bedroegen. Heeft u recht op een hogere aftrek KIA dan kunnen we contact opnemen met de Belastingdienst.

Indien uw aanslag nog niet definitief is, kunnen we binnen een termijn van zes weken voor u bezwaar maken tegen de berekening van de KIA of een verzoek indienen om ambtshalve vermindering, conform het arrest van de Hoge Raad. Houd er wel rekening mee dat, hoewel daar zeker argumenten voor zijn, het onzeker is of de Belastingdienst tegemoet zal komen aan een dergelijk verzoek.

Wilt u weten wat dit voor uw situatie betekent? Neem gerust contact met ons op via telefoonnummer 0229 – 280 090. We helpen u graag bij uw fiscale zaken en uw administratie.

08-08-2019

Terug